село Карлуково
 
   
   
 

Спелеология

В Нaционaлният пещерен дом е устроен Бaлкaнски център по спелеология. Карлуковския район е най-богатият пещери район в българия – тук има близо 1200 пещери. Проникването в някои от тях е лесно и приятно, но за най-интересните се изисква богат опит и специални съоръжения. 292 от пещерите са регистрирани и изследвани. Повече за тях можете да научите тук

Спелеологията е наука за формирането на пещери, пропасти, въртопи и други образувания във вътрешността на изградени от карбонатни скали земни пластове. Също така се изследват и сходни образувания в ледникови и солни (натриев хлорид) масиви, където се образуват подобни кухини, често с лабиринтообразен характер. С минералогични и кристалографски изследвания се разкрива и начинът на формиране на различни пещерни образувания, като най-популярните сталактити, сталагмити и сталактони.

 

 

 

 

 

 
 
Произволни снимки от галерията